Ιούνιος 2018

Τα εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου προσέφεραν στο Μητροπολιτικό Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης” έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και δύο προτζέκτορες, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Φορέα Διαχείρισης.

 

15 Δεκεμβρίου 2017

Την 15η Δεκεμβρίου 2017 υπεγράφη Σύμβαση Χορηγίας μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας “INTERAMERICAN Ελληνική Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζημειών ΑΕ” και του Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης”, με αντικείμενο την ανακαίνιση του εσωτερικού χώρου όπου στεγάζεται η “Κιβωτός των Σπόρων” όσο και του περιβάλλοντα χώρου αυτής καθώς και της ανάδειξης της Κιβωτού.

Οι πρώτες εργασίες που θα λάβουν χώρα τμηματικά για την ανακαίνιση του χώρου είναι οι ακόλουθες:

1) Αντικατάσταση υπαρχουσών εισόδων με σύγχρονα υαλοστάσια και εμπλουτισμός του φυτογενετικού υλικού της Κιβωτού

2) Δημιουργία σύγχρονου οπτικοακουστικού ενημερωτικού – εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα παρακολουθούν οι επισκέπτες κατά την διάρκεια της ξενάγησής τους.