Το ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Φορέα, στο Πάρκο Τρίτση. Οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές για όποιον/α ενδιαφέρεται να τις παρακολουθήσει.

Πρακτικά Συνεδριάσεων

Πρακτικά προηγούμενων Φορέων Διαχείρισης του Πάρκου:  2008, 2009α, 2009β, 2010, 2013, 2014