Το ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Φορέα, στο Πάρκο Τρίτση. Οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές για όποιον/α ενδιαφέρεται να τις παρακολουθήσει.

Ημερήσια Διάταξη

Αποφάσεις ΔΣ

No files (of extension(s): "pdf") found in: http://www.parkotritsis.gr/wp-content/uploads/2020/01/../../DS/PDF-Apofaseis

Πρακτικά Συνεδριάσεων