Ο Προσκοπισμός είναι μια εθελοντική, μη κομματική, παιδαγωγική κίνηση για νέους ανθρώπους, ανοικτή σε όλους χωρίς διακρίσεις. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων συστάθηκε το 1917, εδρεύει στην Αθήνα και αποτελεί ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ). Έχει χαρακτήρα κοινωφελή μη κερδοσκοπικό και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το προσκοπικό κέντρο ΠΥ.ΒΑ. του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ) βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Πάρκου. Στους χώρους του υλοποιούνται εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα για μαθητές σχολείων, εκπαιδεύσεις στελεχών του ΣΕΠ, σεμινάρια πολιτικής προστασίας, εκπαιδευτικές δραστηριότητες για υπαλλήλους εταιριών, παιδιά εργαζομένων, φορείς και συλλόγους, κ.ά.

Στο Πάρκο δραστηριοποιείται και το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων ΠΥ.ΒΑ.