Κέντρο Περιβάλλοντος και Επιστημών

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Έκθεση “Κιβωτός των Σπόρων”

Υποστηρικτικό υλικό για εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων

Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης / εκπαίδευσης για την αειφορία στο Πάρκο