Σύντομο ενημερωτικό βίντεο για τις αυτόχθονες αλλά και εξωτικές νεροχελώνες της Ελλάδας, του κ. Παναγιώτη Λατσούδη.
Μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης εμφανίζονται και τα δύο αυτόχθονα είδη νεροχελωνών της Ελλάδας και της Ευρώπης, η Ποταμοχελώνα (Γραμμωτή νεροχελώνα) Mauremys rivulata και η Βαλτοχελώνα (Στικτή νεροχελώνα) Emys orbicularis”.