Με το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας / Αττικής (Ν. 4277, ΦΕΚ 156/Α/2014) το Πάρκο Τρίτση χαρακτηρίζεται ως Μητροπολιτικό Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και εντάσσεται στο δίκτυο των Αστικών Μητροπολιτικών Πάρκων, μαζί με τα πάρκα: α) Ελληνικού, β) Γουδί-Ιλισίων, γ) Τουρκοβουνίων-Αττικού Άλσους, δ) Φαληρικού Όρμου, ε) Σεπελίτσαρι Νίκαιας, στ) Νέας Φιλαδέλφειας.

Ειδικά, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση, και στον ήδη διαμορφωμένο χώρο πρασίνου «προωθείται η περαιτέρω ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ήπιας αναψυχής, συμβατής με την απαίτηση προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της ορνιθοπανίδας, καθώς και δραστηριοτήτων αστικής βιολογικής γεωργίας. Προωθείται η ολοκλήρωση της θεσμικής ρύθμισης  και η αποσαφήνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος με ένταξη (στο Πάρκο) του λόφου Προσκόπων και του νοτίου τμήματος (του πέραν της οδού Μπίμπιζα).»

Στρατηγική του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Τρίτση είναι η δημιουργία του Δικτύου των Μητροπολιτικών Πάρκων Αθήνας.

Κτήμα Συγγρού