Το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ) είναι ένας ανοιχτός κοινωνικός σύλλογος νέων που αγωνίζεται για τις πανανθρώπινες αξίες, την ειρήνη, την πρόοδο, την ευημερία και την προστασία του περιβάλλοντος. Δραστηριοποιείται στο Πάρκο με δράσεις εκπαιδευτικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.