Το συγκρότημα των Στάβλων της Οθωνικής περιόδου στον Πύργο Βασιλίσσης, καθώς και νέες κατασκευές που δημιουργήθηκαν βάσει της αρχικής μελέτης διαμόρφωσης του Πάρκου (1995), διαμορφώνουν έναν κεντροβαρές «ιστορικό κτιριακό τετράγωνο» γύρω από ένα ανοιχτό αίθριο επιφάνειας 350 τ.μ. Πρόκειται για ένα συγκρότημα ισόγειων κτιρίων με δύο χαρακτηριστικές απολήξεις με τη μορφή πύργου. Στην εσωτερική αυλή βρίσκονται οι παλιές ποτίστρες των αλόγων, καθώς και ένα πηγάδι.

Σε αυτήν την Οθωνική αυλή χωροθετείται το Κέντρο Περιβάλλοντος και Επιστημών, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για την όλη συγκρότηση του Πάρκου, συνολικής έκτασης 1.100 τ.μ. Στόχος του να φιλοξενήσει χώρους επιστημονικών συναντήσεων, σεμιναρίων, βιβλιοθήκης /  αναγνωστηρίου, εκθέσεων. Συνοδεύεται από μικρούς γραφειακούς χώρους και καφενείο.

Μπαίνοντας από την κεντρική είσοδο, που τοποθετείται στον κεντρικό άξονα Βορρά-Νότου, χωροθετείται:

  • Στη βόρεια πλευρά του τετραγώνου, η Αίθουσα 1, ένας ενιαίος εκθεσιακός χώρος, εσωτερικών διαστάσεων 25 Χ 5,5 μ., δηλαδή ενιαίος ωφέλιμος χώρος 137 τ.μ. Προορίζεται να φιλοξενήσει περιοδικές εκθέσεις και συνοδευτικές εκδηλώσεις.
  • Στην ανατολική πλευρά, δύο ισοδύναμοι σε μέγεθος χώροι, η Αίθουσα 2 και η Αίθουσα 3, κατάλληλοι να φιλοξενήσουν επιστημονικές συναντήσεις / σεμινάρια. Η καθεμία έχει δυναμικότητα 140-160 ατόμων. Διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο και πατάρι. Αναλυτικότερα, η Αίθουσα 2, διαστάσεων 19 Χ 9,5 μ., με ωφέλιμο χώρο 180 τ.μ. και πατάρι 88 τ.μ. Η Αίθουσα 3, διαστάσεων 19,5 Χ 9,5 μ., με ωφέλιμο χώρο 185 τ.μ., πατάρι 58 τ.μ. και επιπλέον βοηθητικούς χώρους 55 τ.μ.
  • Στη νότια πλευρά, η Αίθουσα 4, διαστάσεων 15,5 Χ 5,7 μ., ωφέλιμη επιφάνεια 88 τ.μ. Έχει πολυδύναμα χαρακτηριστικά, συμπληρωματικά των υπόλοιπων χρήσεων.
  • Στη δυτική πλευρά, η Αίθουσα 5, διαστάσεων 18 Χ 4,9 μ., ωφέλιμη επιφάνεια 88 τ.μ. Κατάλληλη για βιβλιοθήκη / αναγνωστήριο.
  • Το συγκρότημα συμπληρώνεται από δύο γραφειακούς χώρους στη δυτική πλευρά: ο πρώτος, δίπλα στην είσοδο, διαστάσεων 8 Χ 4,9 μ., ωφέλιμη επιφάνεια 39 τ.μ. και ο δεύτερος, με ισόγειο και όροφο διαστάσεων 5,75 Χ 5,75 μ. ο καθένας, συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 66 τ.μ.
  • Στη νότια πλευρά χωροθετείται διώροφο καφενείο, διαστάσεων 5,9 Χ 5,7 μ., συνολικής καθαρής επιφάνειας 67 τ.μ.
  • Το συγκρότημα συμπληρώνεται με δύο ενότητες χώρων υγιεινής και υπόγεια αποθήκη.