Το ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης αποφάσισε ομόφωνα την δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) εντός του Πάρκου για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των Σχολείων της Δυτικής Αθήνας (Συνεδρίαση 2/10.11.2016).

Στόχος είναι το ΚΠΕ να ξεκινήσει τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο 2017.