Το ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης αποφάσισε ομόφωνα την δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) εντός του Πάρκου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει το ΥΠΠΕΘ, για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των Σχολείων της Δυτικής Αθήνας (Απόφαση 8, Συνεδρίαση 2/10.11.2016). Με την από 16.05.2017 επιστολή του προς το ΥΠΠΕΘ, ζητάει την έγκριση ίδρυσης του ΚΠΕ. Το ΥΠΠΕΘ προχώρησε στην ίδρυση ΚΠΕ στο Πάρκο Τρίτση τον Φεβρουάριο 2018 (ΦΕΚ 684/Β/2018).

Στόχος είναι το ΚΠΕ να ξεκινήσει τη λειτουργία του το επόμενο χρονικό διάστημα.