Ο Εθελοντικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος «Φίλοι του Πάρκου» είναι ένας σύλλογος πολιτών που ενδιαφέρονται για το Πάρκο και το χρησιμοποιούν είτε για άθληση είτε για ψυχαγωγία. Το κυρίως μέλημα του συλλόγου είναι να βοηθήσει στη διατήρηση του πρασίνου και του περιβαλλοντικού χαρακτήρα του Πάρκου.