Σε πολλά ΑΕΙ και ΤΕΙ έχουν εκπονηθεί, κατά καιρούς, είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ερευνητικές εργασίες με την μορφή Διπλωματικών Εργασιών που ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών, Διαλέξεων ή εξαμηνιαίων εργασιών. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής:

 • Χατζηπέτρου Αυγή, Χριστίδου Λιάνα, Χριστοφοράκη Κατερίνα, «Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης», Διπλωματική Διάλεξη, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ, 2009. Επιβλ. καθηγητής: Γιώργος Χαϊδόπουλος. (αρχείο)
 • Χατζηπέτρου Αυγή, Χριστίδου Λιάνα, Χριστοφοράκη Κατερίνα, «Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης. Ήπια ανάπλασή του και παρέμβαση στους γειτονικούς δήμους», Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ, 2010. Επιβλ. Καθηγητές: Γιώργος Χαϊδόπουλος, Νίκος Μπελαβίλας. (αρχείο)
 • Παναγιωτοπούλου Δήμητρα, «Εδαφικές και υδρογεωλογικές-υδρολογικές συνθήκες Άλσους Τρίτση», Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2011. Επιβλ. Καθηγητής. Γεώργιος Σταμάτης. (αρχείο)
 • Τσουκαλά Κωνσταντίνα, Λιατσοπούλου Ευσταθία, «Επεμβάσεις στο πάρκο «Α.Τρίτσης»: Όψεις και απόψεις του δυτικού ορίου», Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ, 2013. Επιβλ. Καθηγητές: Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Ελένη Χανιώτου. (αρχείο)
 • Μενάγια Αμάλθεια-Σταματίνα, «Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης». Επέμβαση στις περιοχές των ορίων», Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ, 2014. Επιβλ. Καθηγήτρια: Μαρία Καφρίτσα. (αρχείο)
 • Μαρκατσέλας Παναγιώτης, «Φωτισμός χώρων φυσικού περιβάλλοντος: η περίπτωση του πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης “Αντώνης Τρίτσης”», Διπλωματική Εργασία, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, 2018. Σύμβουλος: Θεοδώρα Αντωνακάκη. (αρχείο)
 • Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ), «Υδρογεωλογική μελέτη περιοχής Πύργου Βασιλίσσης Αγ. Αναργύρων Αττικής», 1991 (τεύχος α, τεύχος β, τεύχος γ)
 • Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ), «Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Πύργου Βασιλίσσης», 1992
  Συμπράττοντα γραφεία μελετών: Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες Α.Ε.Μ. – Ιωάννης Δοκουμετζίδης – Ιωάννης Κολλινιάτης – Ιωάννης Αλαβάνος / Χρήστος Αθανασόπουλος Ε.Ε. – Ο.Τ.Μ./ΤΕΠΕ, Όμιλος Τεχνικών Μελετών (Φύτευση)
 • Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ), «Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Πύργου Βασιλίσσης», 1993 (Μελέτη Αρχιτεκτονική-Διαμόρφωσης Εξωτερικών χώρων – Αρχιτεκτονική Τοπίου, Μελέτη Αρχιτεκτονική-Διαμόρφωσης Εξωτερικών χώρων – Κηποτεχνικό, Τοπογραφικά-Συγκοινωνιακά)
 • Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), «Υδρογεωλογική έρευνα και μελέτη Πύργου Βασιλίσσης-Αττική», Μελέτη, 1994 (αρχείο)
 • Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ), «Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Πύργου Βασιλίσσης. Σχέδιο φύτευσης τεχνητού λόφου-υπόροφος», 1995 (αρχείο)
 • Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ), «Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Πύργου Βασιλίσσης. Α Στάδιο – Β Φάση», 1995
  Συμπράττοντα γραφεία μελετών: Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες Α.Ε.Μ. – Ιωάννης Δοκουμετζίδης – Ιωάννης Κολλινιάτης – Ιωάννης Αλαβάνος / Χρήστος Αθανασόπουλος Ε.Ε. – Ο.Τ.Μ./ΤΕΠΕ, Όμιλος Τεχνικών Μελετών (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στοιχεία υποστήριξης της πρότασηςχάρτης, Υδραυλικές εγκαταστάσεις)
 • Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ), «Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Πύργου Βασιλίσσης. Α Στάδιο – Β Φάση», 1997
  Εργολήπτης: ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. (Τεχνική περιγραφή κηποτεχνικών εργασιών φυτεύσεων-άρδευσης, Χάρτης αναλυτικής φύτευσης)
 • Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, «Ενίσχυση και διαχείριση υδάτινου δυναμικού, αποκατάσταση και βελτίωση δικτύων διανομής Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης “Αντώνης Τρίτσης”», Τεύχη δημοπράτησης (2004), Χάρτες (2004)Μελέτη (2005)
 • Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ), «Αξιολόγηση υδρογεωλογικών εργασιών και εκτίμηση ισοζυγίου στο Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”», Μελέτη, 2009 (αρχείο)
 • Οργανισμός Διοίκησης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», «Υδρογεωλογικές εργασίες», Μελέτη, 2009 (αρχείο)
 • Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών: «Τοπίο-Περιβάλλον-Αρχιτεκτονική», 2010 (προκήρυξη, βραβευμένες προτάσεις)
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Πρότυπο κέντρο βιολογικών καλλιεργειών», Ερευνητικό πρόγραμμα, 2010. (αρχείο)
 • Μπούχελος Κωνσταντίνος, «Γνωμάτευση για τις φιστικιές του Πάρκου», Εργαστήριο Γεωργ. Ζωολογίας & Εντομολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2006 (αρχείο)
 • Παπαγιάννης Θύμιος και Συνεργάτες ΑΕΜ, «Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»: Οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα», Τεχνική έκθεση, 2008 (αρχείο)
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων-ΔΕΕΑΠ, «Προτεινόμενες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτσης», Τεχνική έκθεση, 2009 (αρχείο)
 • ΑΣΔΑ, «Πρόταση για μια ολοκληρωμένη στρατηγική βιωσιμότητας του Πάρκου “Α. ΤΡΙΤΣΗΣ”», 2009 (αρχείο)
 • Μπιτούνης Αντώνης, «Αποσαφήνιση του πολεοδομικού-θεσμικού καθεστώτος για την έκταση του πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης “Αντώνης Τρίτσης”», 2016 (αρχείο)
 • Κατσαφάδου Καλλιόπη, «Έκθεση καταγραφής υδροληπτικών σημείων στο Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”», 2017 (αρχείο)
 • Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Λατσούδης Παναγιώτης κ.ά., «Ορνιθοπανίδα Πάρκου περιβαλλοντικής ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης “Αντώνης Τρίτσης”. Είδη-προτάσεις διαχείρισης ενδιαιτημάτων», 2017 (αρχείο)
 • ΕΥΔΑΠ, Κατασκευή compact μονάδα MBR Πάρκου Τρίτση, 2018 (τεχνικό δελτίο, Τεχνική Έκθεση Δήμου ΑΑΚ)
 • ΟΡΣΑ, «Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Πύργου Βασιλίσσης. Α Στάδιο – Β Φάση», 1995
  Συμπράττοντα γραφεία μελετών: Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες Α.Ε.Μ. – Ιωάννης Δοκουμετζίδης – Ιωάννης Κολλινιάτης – Ιωάννης Αλαβάνος / Χρήστος Αθανασόπουλος Ε.Ε. – Ο.Τ.Μ./ΤΕΠΕ, Όμιλος Τεχνικών Μελετών (αρχείο)
 • Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αττικής (ΑΣΔΑ), «Σχηματική απεικόνιση κτιρίων Πάρκου Αντώνης Τρίτσης»,  2010 (αρχείο)
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), «Τοπογραφικό διάγραμμα, Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτσης»,  2012 (α τμήμα, β τμήμα, γ τμήμα)